TIG Brenner Selco ST 1500 gasgekühlt

Technische Daten

Technische Daten

ST 1500

Kühlung ED (DC) Elektroden Kabel Modelle
Gas 40 % 150 A 0.5 - 2.4 mm 4 m / 8 m St/Up&Down/DigiTig

Verschleissteile

Verschleissteile

für Brenner
ST 15000S    
ST 1500 ST 15000 U/D ST 1500 DIGITIG
ST 2500 ST 2500 U/D ST 2500 DIGITIG
ST 18 (WS20) ST 20  

Brennerkappe (lang)

2148.82.10.064 BRENNERKAPPE (LANG)

Brennerkappe (mittel)
2148.82.10.065  BRENNERKAPPE (MIITEL)

Brennerkappe (kurz)
2148.82.10.066 BRENNERKAPPE (KURZ)

Adapter
2148.82.10.067 O-RING

Isolierring
2148.82.10.068 ISOLIERUNG FÜR GASDÜSENKÖRPER

Spannhülse
2148.82.10.200 SPANNHÜLSE D.0.5mm
2148.82.10.201 SPANNHÜLSE D.1,0mm
2148.82.10.203 SPANNHÜLSE D.1,6mm
2148.82.10.204 SPANNHÜLSE D.2.0mm
2148.82.10.205 SPANNHÜLSE D.2,4mm
2148.82.10.206 SPANNHÜLSE D.3,2mm

Spannhülsengehäuse
2148.82.10.210 SPANNHÜLSENGEHÂUSE D.0,5-1,2mm
2148.82.10.212 SPANNHÜLSENGEHÂUSE D.1,6mm
2148.82.10.213 SPANNHÜLSENGEHÂUSE D. 2,0mm
2148.82.10.214 SPANNHÜLSENGEHÂUSE D. 2.4mm
2148.82.10.215 SPANNHÜLSENGEHÂUSE D. 3.2mm

Spannhülsengehäuse mit Gaslinse
2148.82.10.363 SPANNHÜLSENGEHÄUSE D.0.5mm GASLINSE
2148.82.10.364 SPANNHÜLSENGEHÂUSE D.1,0mm GASLINSE
2148.82.10.365 SPANNHÜLSENGEHÂUSE D.1,6mm GASLINSE
2148.82.10.366 SPANNHÜLSENGEHÂUSE D.2,4mm GASLINSE
2148.82.10.367 SPANNHÜLSENGEHÂUSE D.3,2mm GASLINSE

Gasdüse, Keramik
2148.82.10.221 KERAMISCHE GASDÜSE GR.4
2148.82.10.225 KERAMISCHE GASDÜSE GR.5
2148.82.10.228 KERAMISCHE GASDÜSE GR.6
2148.82.10.230 KERAMISCHE GASDÜSE GR.7
2148.82.10.231 KERAMISCHE GASDÜSE GR.8
2148.82.10.220 KERAMISCHE GASDÜSE GR.10

Gasdüse für Gaslinse, Keramik
2148.82.10.368 KERAMISCHE GASDÜSE GR.4 D. 6,4 mm - GASLINSE
2148.82.10.369 KERAMISCHE GASDÜSE GR.5 D. 8,0 mm - GASLINSE
2148.82.10.370 KERAMISCHE GASDÜSE GR.6 D. 9,8 mm - GASLINSE
2148.82.10.371 KERAMISCHE GASDÜSE GR.7 D. 11,2 mm - GASLINSE
2148.82.10.372 KERAMISCHE GASDÜSE GR.8 D. 12,7 mm - GASLINSE

Artikelnummern

Artikelnummern
2148.81.32.455 TIG Brenner ST 1500, 4 m lang - Gas
2148.81.32.456 TIG Brenner ST 1500, 8 m lang - Gas

2148.81.32.453 TIG Brenner ST 1500 U/D - 4 m lang - Gas
2148.81.32.454 TIG Brenner ST 1500 U/D - 8 m lang - Gas

2148.81.32.451 TIG Brenner ST 1500 DIGITIG - 4 m lang - Gas
2148.81.32.452 TIG Brenner ST 1500 DIGITIG - 8 m lang - Gas